Griffiepunt

Een ééngemaakt griffie- en parketpunt van alle gerechtelijke entiteiten in het Vlinderpaleis (wordt gradueel opgebouwd tegen 01/01/2020, vandaag reeds de familie- en burgerlijke rechtbank en de parketdiensten)

Waarmee kan u terecht bij het griffieloket?

rechtbank van eerste aanleg : BURGERLIJK – FAMILIAAL

• Neerlegging verzoekschriften art. 19§3 (vb.aanstelling deskundige) 662, 747, 748, 750, 751, 752, 773,803 Ger.W.

• Neerlegging deskundige eindverslagen

• Briefwisseling

• Inzage lijst deskundigen

• Neerlegging conclusies

• Neerlegging stukkenbundels

• Verzoeken gedinghervatting, vrijwillige tussenkomst, doorhaling

• Aanvragen voor het afleveren van expedities, afschriften en getekende afschriften, bewijs geen hoger beroep (voor niet Europese landen), certificaat art.39 (echtscheiding in orde maken in Europese landen) – enkel met griffiebon/geen cash betalingen

• Neerlegging Pro Deo kostenstaten

• Inzage tolkenlijst

• Neerleggingen kostenstaten vertalers/tolken

• Verzoekschriften echtscheiding, voorlopige maatregelen, echtscheiding + voorlopige maatregelen, EOT, KMS CORRECTIONEEL

Met volgende zaken zal u zich dienen te wenden tot de respectievelijke griffies.

• Bestellingen van afschriften en expedities (enkel met griffiebon/geen cash betalingen)

• Boekhoudkundige verrichtingen

• Inzage dossiers griffies.