Home

Dagelijks komen gemiddeld 830 mensen recht zoeken in het Antwerpse justitiepaleis. Het Welzijnsonthaal Vlinderpaleis wijst deze mensen de kortste weg naar recht en welzijn.

Om dit te realiseren, werken de volgende organisaties intensief samen:

  • CAW Antwerpen,
  • De Balie van Antwerpen,
  • De rechtbanken en parketten in het Vlinderpaleis,

Met ondersteuning van Stad Antwerpen.

Zij bundelen hun krachten in het Welzijnsonthaal om burgers te informeren en adviseren of hen toe te leiden naar de juiste diensten.

Zo maken we hulp- en dienstverlening ook toegankelijk in het Vlinderpaleis, gaan we onderbescherming tegen en vermijden we escalatie van problemen.