Maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus

Gelet op de uitzonderlijke situatie werken de entiteiten in het vlinderpaleis nauw samen en nemen de nodige maatregelen om de openbare dienst en de rechtsstaat te verzekeren, dit met de gezondheid van personeel, advocaten, rechtszoekenden en de bevolking als hoofdbekommernis.

Bekijk hier de genomen maatregelen door het College van hoven en rechtbanken.

De toegang tot de griffies wordt beperkt.
U kan terecht bij het gemeenschappelijk onthaal vanwaar de griffiediensten worden opgevolgd.

De aanpassingen aan de dienstregelingen zijn op de websites van de entiteiten zelf terug te vinden:

zetel :
rechtbank van eerste aanleg: klik hier
vredegerechten: klik hier
ondernemingsrechtbank: klik hier
arbeidsrechtbank: klik hier
politierechtbank: klik hier

openbaar ministerie:
parket :klik hier
arbeidsauditoraat : klik hier