Home

Dagelijks komen gemiddeld 830 mensen recht zoeken in het Antwerpse justitiepaleis. Het Welzijnsonthaal Vlinderpaleis wijst deze mensen de kortste weg naar recht en welzijn.

Om dit te realiseren, werken de volgende organisaties intensief samen:  

  • CAW Antwerpen,
  • De Balie van Antwerpen,
  • rechtbank eerste aanleg,
  • openbaar ministerie,
  • OCMW,
  • Diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen,
  • Justitie,
  • KdG-Hogeschool,
  • Stad Antwerpen,
  • Vlaamse overheid

Wij bundelen onze krachten in het welzijnsonthaal om je te informeren en adviseren of je toe te leiden naar de juiste diensten. Zo maken we hulp- en dienstverlening ook toegankelijk in het vlinderpaleis, gaan we onderbescherming tegen en vermijden we escalatie van problemen.