Bereikbaarheid

Openingstijden

  • Sociaal- juridisch punt: Elke werkdag van 9 tot 16u. In de maanden juli en augustus enkel op maandag en donderdag.
  • Advocatenpunt: Elke werkdag van 9 tot 12u . In de maanden juli en augustus enkel op maandag en donderdag.
  • Griffiepunt: Elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

    Een afspraak maken is niet nodig

Contactgegevens

Adres: Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen
Mail: welzijnsonthaal@just.fgov.be
Telefoon: 03 257 89 66