Griffiepunt

Alle gerechtelijke entiteiten zijn voor je samengebracht bij de vooruitgeschoven griffie. Je vindt het griffiepunt op de tweede verdieping (de verdieping waar je binnenkomt) in vleugel C en vleugel F.

De griffies zijn geopend van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Waarvoor kunt u hier terecht ?

  • Neerleggen van documenten, zoals een verzoekschrift;
  • Kopie aanvragen, bijvoorbeeld van je dossier (betalend);
  • Inzage in je dossier (op afspraak);
  • Informatie over de stand van zaken in je dossier;
  • Informatie over het verloop van een procedure.

Waarvoor kunt u hier niet terecht ?