Griffiepunt

In het Vlinderpaleis zijn de griffies van de familierechtbank, arbeidsrechtbank, burgerlijke rechtbank, ondernemingsrechtbank en het parket samengebracht in de wandelzaal waar je binnenkomt.

Het griffiepunt is elke dag geopend van 9 tot 16u.

Je kunt hier terecht voor:

– Neerleggen van documenten, zoals een verzoekschrift
– Kopie aanvragen, bijvoorbeeld van je dossier (betalend)
– Inzage in je dossier (op afspraak)
– Informatie over de stand van zaken in je dossier
– Informatie over het verloop van een procedure.

Voor inzage en/of een kopie van je dossier, moet je eerst een afspraak maken:

– Voor de familierechtbank, arbeidsrechtbank, burgerlijke rechtbank en ondernemingsrechtbank kan dit door een mail te sturen naar inzage.vlinderpaleis.go@just.fgov.be of te bellen naar 03/257.87.84.
– Voor het parket kan dit door een mail te sturen naar parket.antwerpen@just.fgov.be of te bellen naar 03/257.80.55.
– Voor alle andere rechtbanken kunt u de gegevens terugvinden op https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-antwerpen

U kunt op het griffiepunt niet terecht voor:

– Advies (hiervoor kunt u terecht bij het hulpverlenerspunt of advocatenpunt)
– Invullen of opmaken van documenten
– Bemiddeling