GBO

Dagelijkse aanwezigheid van een hulpverlener voor alle rechtszoekenden dewelke u onmiddellijk tracht verder te helpen en waar nodig door zal verwijzen naar de juiste instanties.

per mail te bereiken via GBO.vlinderpaleis@just.fgov.be